Snídaně a svačiny z knihy Tatjany Junker

V rámci různých přednášek a dalších akcí, dostávám opakovaně dotazy, kde najít nějaké jednoduché recepty pro historické vaření. Před mnoha lety jsem pro přátele překládala pár receptů z německé popularizační knihy od Tatjany Junker s názvem "Táborová kuchyně: Středověké vaření na otevřeném ohni", které vám dnes přináším. Jedná se o sbírku kuchařských předpisů pro sdružení živé historie, které se věnují vrcholnému středověku. Jsou opravdu velmi jednoduchá a lze je připravit během táboření.

Výstava „Funerální textilie z královských hrobů“ v Západočeském muzeu

Aktuálně můžete v plzeňském Muzeu církevního umění plzeňské diecéze shlédnout několik kusů z pohřebních výbav českých králů. V pobočce Západočeského muzea, která má své výstavní prostory v bývalém františkánském klášteře v Plzni, jsou až do 3. listopadu 2020 vystaveny fragmenty z pohřebních oděvů Ladislava Pohrobka a Jiřího z Poděbrad.

Textilní poklady z olomoucké katedrály

Až do 28. září 2020 máte možnost v kryptě olomoucké katedrály sv. Václava shlédnout výstavu „Ornamenta episcopi – liturgická roucha olomoucké katedrály“. Jsou zde vystaveny textilní skvosty v podobě liturgických rouch patřící v minulosti významným představitelům olomouckého biskupství.

Dar nedar – aneb jak darovat vlněnou střiž

Každý rok dostávám řadu nabídek na vlněnou střiž „za odvoz“, protože z ní pak vyrobím něco krásného. A každoročně většinu nadšených chovatelů musím odmítnout. Ptáte se proč? Vždyť je to přeci zadarmo! Taková skvělá nabídka.

Svět středověkých her – kniha, která si chce s vámi hrát

V minulém roce proběhla v Muzeu Vysočiny v Jihlavě stejnojmenná výstava o hrách, hračkách a zábavách středověku. Když se stěhovala letos v zimě do Západočeského muzea v Plzni, bylo oznámeno, že ji bude doprovázet katalog. Editorsky se ho zhostil archeolog Aleš Hoch z Muzea Vysočiny a je spoluprací řady autorů, které jistě budete znát z jiných témat vrcholně středověké či raně novověké každodennosti. Jelikož bývají v souborech dětských středověkých hraček také panenky v módním oděvu, přiblížím vám její obsah.

Oděv v západních Čechách 15. – 17. století

Sen se stal skutečností. Před koncem roku 2018 se podařilo v rámci plzeňského pracoviště NPÚ vydat kompletně přepracovaný a rozšířený text mé disertační práce. Kniha nese název Oděv v západních Čechách a obsahuje také přehledný katalog památek, které v sobě nesou nějakým způsobem výpovědní hodnotu o oděvu v minulosti.

Střih na dětskou košilku a sukničku

Na přání přidávám střih a návod na ušití dětské košilky a sukničky z období vrcholného středověku, který byl již na starých popularizačních stránkách. Po zvětšení získáte střih pro současnou dětskou konfekční velikost 80. Střih vychází z běžných střihových konstrukcí, které jsou známé z dochovaných středověkých oděvů.

Nová publikace - Oděv a textil doby lucemburské

Na konci letošních prázdnin vyšel další, v pořadí již druhý, sborník Národního památkového ústavu věnovaný problematice dějin odívání a módy. Publikace zaznamenává příspěvky ze stejnojmenné konference, jež proběhla na podzim roku 2016, a tématicky doprovázela jubilem 700 let od narození Karla IV.

Krásná výstava Od nitě ke košili a dvě tematické knihy

Až do 25. února 2018 je možné v pražském Domě u Zlatého prstenu navštívit výstavu zaměřenou na textilní výrobu pod názvem Od nitě ke košili, kterou uspořádalo Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s týmem autorů v  čele s  PhDr. Helenou Březinovou, Ph.D. z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky.

Oblékání pravěku

Na konci loňského roku se i českojazyčná literatura věnující se historii odívání dočkala tolik potřebného přírůstku k pravěkému oděvu. Velkoryse pojatá obrazová publikace s názvem Oblékání pravěku vyšla nákladem autorů - Kristýny Urbanové a Jana Půlpána.

NESAT - setkání s odborníky z celého světa

V Liberci proběhl třináctý ročník mezinárodní konfernece pro archeologický textil NESAT 2017. Na půdě technické univerzity se setkali odborníci z Evropy, USA, Japonska či Israele. Témata textilních výzkumů v podobě příspěvků i posterů zasahovala od období pravěku do 19. století.

Kopřiva - pozvánka do muzea Novojičínska

V poslední době jsme navštívili několik krásných míst a mezi nimi také městečko Příbor nedaleko Frýdku - Místku nebo známého Štramberku. V muzeu Novojičínska, které v Příboře sídlí, mají ještě do 28. 5. 2017 přístupnou výstavu s názvem Kopřiva a celá expozice umístěná v pamětní síni Sigmunda Freuda je věnována historii zpracování kopřivového vlákna.

Klobouky našich prababiček - pozvánka do muzea v Blovicích

Včera jsme navštívili velmi krásnou výstavu v regionálním muzeu v Blovicích věnovanou dámským pokrývkám hlavy 19. století. Výstava nese název "Klobouky našich prababiček" a představuje dochované klobouky, čepce a další doplňky ze sbírek Muzea v Blovicích, Muzea Českého krasu v Berouně, Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, Domu historie Přešticka a soukromých sbírek.

Pozvánka do Středověkého Ústí

V příjemném prostředí městského muzeu v Ústí nad Labem můžete od minulého týdne navštívit novou výstavu o životě středověkého města s názvem "Středověké Ústí". Výstava se věnuje vybraným kapitolám z pozdního středověku města Ústí a jeho okolí. V expozici jsou prezentovány sbírkové předměty a archeologické nálezy z konce středověku, které byly dlouho uloženy v depozitářích či dosud nebyly zcela vystaveny.