Šněrovačka nebo korzet – nová kniha od textilního týmu z Národního muzea

Letos v zimě se dostala do prodeje nová publikace od Veroniky Šulcové a Dany F. Szemályové věnovaná problematice dámských živůtků 18. a 19. století. Kniha se zbývá aktuálně velmi populárním tématem a představuje několik dochovaných kusů z textilních sbírek Národního muzea.

Publikace je poměrně rozměrná a na první pohled obsáhlá. Text je členěn do několika úvodních kapitol věnovaných jednak samotné textilní sbírce Národního muzea, metodologii, uložení a historické klasifikaci. Úvodní texty obsahují také řadu doprovodných obrázků – ať už z dobového tisku nebo fotodokumentaci dalších dochovaných oděvů ze sbírek Národního muzea. Následuje katalog obsahující celkem dvanáct dochovaných kusů. Mimo jiné také jednu krinolínu a vycpávanou podložku do sukně. Každý dochovaný kus je jednak detailně vyfocen a opatřen nákresem střihu. Výztuhy jsou zachyceny na rentgenových snímcích obdobně, jak jsme tomu zvyklí u zahraničních publikací. Text je dělený vždy do dvou sloupců v češtině a angličtině. Díky tomu nejsou texty příliš obsáhlé a čtenáři tak vybírají základní a nejdůležitější fakta k výrobě korzetů a jejich nošení.

2020 snerovacka 01 l 2020 snerovacka 02 l

Velmi zajímavé jsou „příběhy“ jednotlivých oděvů, jak se dostaly do sbírek muzea. Autorky se věnovaly podrobnějším rešerším v korespondenci jednotlivých dárců. Technické popisy jsou velmi podrobné. Textilně technologický rozbor je zařazen vždy na závěr pro přehlednost v bodech. Také střihové nákresy jsou velmi přehledné, ač bych osobně ocenila výraznější zpracování.

Na pohled atraktivní úprava obálky s lakovanou částí a matnou černí je však při delším používání na omak ne zcela příjemná. Také bych očekávala, že grafik zvolí jiné uspořádání stránek a papír vyšší gramáže, aby obrázky rušivě neprosvítaly z rubu. U některých fotografií je vidět, že by potřebovaly intenzivnější grafickou úpravu pro tisk. Pokud má tato publikace nějaké výraznější nedostatky, vidím je v technických stránkách knihy.

Pro poznání oděvu a jeho technologie 18. a 19. století v českých zemích je tato publikace zásadním zdrojem. Díky metodologickým kapitolám v první části knihy je přínosná pro pracovníky dalších muzeí s textilními a etnografickými sbírkami. Pokud se věnujete výrobě oděvů inspirovaných zmíněnými dvěma stoletími, měla by patřit k výbavě vaší knihovny.

2020 snerovacka 03 l 2020 snerovacka 04 l

Šulcová, Veronika – Szemályová, Dana F.: Šněrovačka nebo korzet. Národní muzeum, Praha 2019. ISBN 978-80-7036-605-9.