Oblékání pravěku

Na konci loňského roku se i českojazyčná literatura věnující se historii odívání dočkala tolik potřebného přírůstku k pravěkému oděvu. Velkoryse pojatá obrazová publikace s názvem Oblékání pravěku vyšla nákladem autorů - Kristýny Urbanové a Jana Půlpána.

Archeoložka Kristýna Urbanová působila deset let v archeologickém oddělení Národního muzea v Praze a společně s Janem Půlpánem zde zprostředkovává ucelený přehled oděvu pravěku. Kniha je rozčleněna do osmi chronologicky řazených kapitol, které postupně zpracovávají látku od doby kamenné po desáté století našeho letopočtu. Text je proložen řadou černobílých ilustrací dochovaných předmětů a nákresů některých střihových řešení. Silnou stránkou knihy jsou také plnobarevné celostránkové fotografie odborně a dovedně zhotovených rekonstrukcí oděvů jednotlivých popisovaných období. Závěrečná kapitola se věnuje ruční výrobě obuvi ze zmíněných období pravěku a raného středověku.

pravek 00

Text je velmi čtivý a přístupný. K mladším obdobím jsou zařazeny také textové zmínky na příklad z antických autorů představující římský pohled na oděvy „barbarů“. Oceňuji také vhodně zvolené nákresy dochovaných artefaktů či ikonografie, které jsou velmi citlivě zpracovány a příjemně procházejí celou knihou. Jediným čtenářským handicapem je absence stránkování a nevhodné umístění několika málo fotografií zabírajících celou dvoustranu, na které jsem se autorů dotazovala. V obou případech se jedná o grafickou chybu zapříčiněnou špatnou komunikací mezi grafikem a tiskárnou.

pravek 01

pravek 02

Pokud vás zajímá historie oděvu komplexně či se věnujete tématům spojeným s pravěkým obdobím, neměla by Oblékání pravěku rozhodně uniknout vaší pozornosti. Velkým inspiračním zdrojem bude jistě i pro učitele dějepisu a je vhodná i pro další didaktické uplatnění. Vřele doporučuji!

Knihu můžete objednat: www.jakoblecipracloveka.cz

Urbanová, Kristýna – Půlpán, Jan: Oblékání pravěku. vlastním nákladem, Litomyšl 2016. ISBN 978-80-270-0809-4.