Výstava „Funerální textilie z královských hrobů“ v Západočeském muzeu

Aktuálně můžete v plzeňském Muzeu církevního umění plzeňské diecéze shlédnout několik kusů z pohřebních výbav českých králů. V pobočce Západočeského muzea, která má své výstavní prostory v bývalém františkánském klášteře v Plzni, jsou až do 3. listopadu 2020 vystaveny fragmenty z pohřebních oděvů Ladislava Pohrobka a Jiřího z Poděbrad.

Ve výstavním sále v prostorách původního refektáře kláštera jsou prezentovány fragmenty hedvábných textilií, které svojí datací spadají pravděpodobně do období 15. století. Jedná se především o části vzorovaných hedvábných sametů. Podle posledních výzkumů došlo k upravení datace některých kusů z pražské kolekce královských pohřebních rouch. Na výstavě se tak můžete dočíst o současné interpretaci např. modré dalmatiky s motivem ptáků a prohlédnout si její repliku. Dále jsou v expozici vystaveny oba kusy pohřební obuvi Ladislava Pohrobka.

Výstavu připravil nový kurátor ze Správy Pražského hradu Mgr. Vlček, který navazuje ve své činnosti na výzkumy své předchůdkyně PhDr. Mileny Bravermanové. Za pozvání na vernisáž děkuji kolegům ze Západočeského muzea.

zcm vystava 03 logozcm vystava 02 logo