Textilní poklady z olomoucké katedrály

Až do 28. září 2020 máte možnost v kryptě olomoucké katedrály sv. Václava shlédnout výstavu „Ornamenta episcopi – liturgická roucha olomoucké katedrály“. Jsou zde vystaveny textilní skvosty v podobě liturgických rouch patřící v minulosti významným představitelům olomouckého biskupství.

V expozici je možné prohlédnout si kasule, mitry a další liturgické textilie od 15. do 19. století. Roucha jsou přímo spojena např. s biskupem Karlem z Lichensteinu-Castelcornu či Jakubem Arnoštem z Lichensteinu-Castelcornu. V prohlídce je zařazena také kasule, kterou podle tradice oblékl právě Jakub Arnošt z Lichensteinu-Castelcornu při pražské korunovaci Marie Terezie. V expozici tak najdete řadu zajímavých historických textilních a dekoračních technik.

Autorům výstavy – Radku Martínkovi a Jitce Jonové – gratulujeme k vydařené expozici.

2020 paramenta 1 2020 paramenta 2 2020 paramenta 3 2020 paramenta 4