Oděv v západních Čechách 15. – 17. století

Sen se stal skutečností. Před koncem roku 2018 se podařilo v rámci plzeňského pracoviště NPÚ vydat kompletně přepracovaný a rozšířený text mé disertační práce. Kniha nese název Oděv v západních Čechách a obsahuje také přehledný katalog památek, které v sobě nesou nějakým způsobem výpovědní hodnotu o oděvu v minulosti.

Kniha vznikala celkem šest let a prošla mnoha úpravami. Najdete v ní nejdříve krátké obecné kapitoly určené čtenářům, kteří se dosud nesetkali s problematikou historického odívání. Dále je oddíl věnovaný jednotlivým součástkám šatníku, a to nejdříve oděvní kusy nošené oběma pohlavími, šatník mužský, ženský a také krátká kapitola o oděvech dětí. Pro pochopení funkcí oděvu jsem se snažila popsat jednotlivé typy příležitostí, kdy a jak se oděvy nosily. Na závěr jsou zařazené statě o technologii a řemeslech k dokreslení celé životnosti oděvu – od jeho pořízení až například po přešití. Přibližně polovinu rozsahu knihy tvoří katalog s oděvními popisy děl či předmětů a na závěr jsou zařazeny rejstříky – místopisný, jmenný a věcný.

Knihu lze zakoupit v Plzni na NPÚ, dále v Praze v knihkupectvích Na Pernštýně, Academia, Karolinum a Juditina věž.

Doufám, že vás nová publikace zaujme.

PILNÁ, Veronika: Oděv západních Čechách 15. – 17. století. NPÚ ÚOP v Plzni, Plzeň 2018. ISBN ISBN 978-80-58035-52-0.

kniha 01

kniha 02

kniha 03

kniha 04

kniha 04