Nová publikace - Oděv a textil doby lucemburské

Na konci letošních prázdnin vyšel další, v pořadí již druhý, sborník Národního památkového ústavu věnovaný problematice dějin odívání a módy. Publikace zaznamenává příspěvky ze stejnojmenné konference, jež proběhla na podzim roku 2016, a tématicky doprovázela jubilem 700 let od narození Karla IV.
 
V knize najdete příspěvky od jednotlivých účastníků konference - ať už známých autorů jako PhDr. Mileny Bravermanové, PhDr. Heleny Březinové, Ph.D. či PhDr. Alena Nachtmannové, Ph.D. tak i dalších badatelů.
 
Obsah sborníku:
 • Helena Březinová – David Kohout: Soubor archeologických textilií ze středověkých odpadních vrstev z centra Prahy
 • Milena Bravermannová: Nové poznatky o pohřební výbavě Karla IV.
 • Naďa Kubů: Oděvní součásti v tzv. karlštejnském pokladu
 • Alena Nachtmannová: Oděvy a textilie v účtech hradu Karlštejna (1423–1434)
 • Lenka Hradilová: Módní vlivy a symbolika kostýmních prvků ve scénách tzv. Vyšebrodského cyklu
 • Ivana Bláhová: Oděv Václava IV. ve světle iluminací Bible Václava IV.
 • Radek Martinek: Oděv světského kněžstva ve vrcholném středověku. Mezi askezí a pohoršením
 • Veronika Pilná: Střihová řešení lucemburského období a jejich experimentální užití
 • Petr Voda: Typologie a vývoj ženských účesů a pokrývek hlavy ve 14. století
 • Zlata Gersdorfová: Zbraně, zbroj a móda
 • Antonín Kadlec: Beze zbroje
sbornik 002 sbornik 001


  sbornik 003 sbornik 004

Publikace je dostupná na e-shopu Národního památkového ústavu či v jeho knihkupectvích.