Svět středověkých her – kniha, která si chce s vámi hrát

V minulém roce proběhla v Muzeu Vysočiny v Jihlavě stejnojmenná výstava o hrách, hračkách a zábavách středověku. Když se stěhovala letos v zimě do Západočeského muzea v Plzni, bylo oznámeno, že ji bude doprovázet katalog. Editorsky se ho zhostil archeolog Aleš Hoch z Muzea Vysočiny a je spoluprací řady autorů, které jistě budete znát z jiných témat vrcholně středověké či raně novověké každodennosti. Jelikož bývají v souborech dětských středověkých hraček také panenky v módním oděvu, přiblížím vám její obsah.

Zhruba první polovina knihy je věnována obecným kapitolám o středověkých zábavách a druhá polovina je vyhrazená katalogu s jednotlivými nálezy. V první části autoři popisují jednotlivé typy her jako kostky, deskové hry. Věnují se dětským hrám a hračkám i hrám pro dospělé. Autoři přesahují do oblasti společenských událostí, jakými byly rytířské turnaje, lov či střelba. Všechny texty se v sobě snaží spojit různé typy pramenů. Katalog obsahuje celkem 137 položek od hracích kostek, žetonů, dřevěných mečů, koníků po rolničky a řadu dalších předmětů. Předměty jsou barevně vyfoceny vždy z jednoho pohledu a hned pod nimi je umístěn popisný text s datací a lokalitou nálezu. Za českým katalogem je pak zařazena část s anglickým překladem každé položky. Pro zapojení čtenáře jsou pak na vnitřní straně desek předtištěné hrací plány na hry mlýn a vrhcáby. V případě mlýnu hned vedle plánu najdeme i pravidla hry, aby vás autoři pobídli si alespoň dvě z popisovaných her vyzkoušet.

2020 hry 01 l

2020 hry 02 l

Vzhledem k roztroušenosti archeologických nálezů spojených s tématem her a hraček ve vrcholném středověku a raném novověku, je přehledný katalog značným přínosem pro zkoumání této oblasti. Během přípravy několika kapitol knihy Děti a dětství od středověku na práh osvícenství jsem opakovaně narážela na problém s publikacemi takových nálezů, které byly rozptýlené po různých periodikách a navíc jako součásti větších výzkumů. V tomto směru je katalog zásadní. Příznivci historické módy zde najdou i několik torz hliněných dámských figurek. (Ač skvěle zachované torzo panenky z Albrechtic zde není.) Mezi katalogovými položkami najdeme také pod čísly 53 a 54 dětské botičky, které sice spadají tematicky pod oblast „dětství“, ale nikoliv her a hraček. Slušelo by jim tak více zařazení mezi doprovodné ilustrace k první části.

V úvodním slově se dozvídáme, že oblast her je v české odborné literatuře okrajovým tématem. Přesto se autoři pouští do téma volného času. Do „her“ tak zařazují i činnosti, které v období středověku nebyly považovány jen za hru, ale měly zásadní význam ve společenském životě lidí a to především privilegovaných vrstev. Lov, střelba a rytířské turnaje spadají jako takové nebyly hrou, ač mohly v některých aspektech formu hry či spíše sportovního klání nabývat jako př. střelecké turnaje v Anglii ve vrcholném středověku. V tomto směru bych osobně dala prostor spíše historické antropologii a debatám, jaké události byly ve středověkém kontextu hrou a jaké nikoliv. 

2020 hry 03 l

2020 hry 04 l

Co se týče technického provedení, tak velmi povedený je samozřejmě katalog. Řazení obrázků a textů je velmi praktické a přehledné. Přebal je příjemný, ač mám opakovaně pocit, že v místech, kde je do tmavých ploch natištěna textura, je kniha špinavá. Pokud by grafik od tohoto kreativního efektu ustoupil, tak bych to považovala za plus. V textu je pak řada ilustrací převzatých z jiných publikací na způsob tzv. reprofota, což způsobuje, že jsou některé ilustrace neostré, je na nich vidět snahy grafika o potlačení rastru a podobně. V tomto směru by neuškodilo zvážit větší investice do redaktorské práce. Ostatně jméno redaktora publikace se mi ani nepodařilo najít.

Pokud vás zajímá středověk, jeho každodennost a společnost, publikace rozhodně stojí za prolistování. Pokud se vás zajímají hry, hračky a volný čas, či se věnujete živé historii středověku, vážně doporučuji zařadit ji do domácí knihovny. Publikace také není drahá a náklad byl jen 500 kusů. A kdo nenavštívil muzeum v Jihlavě, tak zvažte po znovuotevření muzeí cestu do Plzně, protože výstava je podařená a velmi interaktivní. Navíc skvěle doplňuje stálé expozice muzea o historii Plzně a Plzeňska.

2020 hry 05 l

Hoch, Aleš (ed.): Svět středověkých her. Muzeum Vysočiny Jihlava a Západočeské muzeum v Plzni, Jihlava – Plzeň 2020. ISBN 978-80-86382-64-7.