Nová publikace - sborník Oděv v Čechách ve středověku a raném novověku

Na konci prázdnin vyšel sborník NPÚ věnovaný problematice dějin odívání a módy. Publikace zaznamenává příspěvky ze stejnojmenné konference, jež proběhla na podzim roku 2015.

Během setkání zazněly příspěvky k problematice oděvů od 14. do 18. století od významných osobností jako Prof. PhDr. Pavla Štěpánka, Ph.D., PhDr. Milena Bravermanové či PhDr. Heleny Březinové, Ph.D. i mladých badatelů. Většina příspěvků je ve sborníku zařazena. Mezi nimi najdete i můj příspěvek k používané historické krejčovské technologii a vývoji střihu.

NPÚ zpřístupnilo elektronickou verzi na adrese:

https://www.npu.cz/uop/stredni-cechy/prednasky-vystavy/odev-sbornik.pdf

sbornik websbornik web 2